Vikinghuset

Etter en aktiv dag er det herlig å sette seg til bords i Vikinghuset. Vikinghuset er oppbygd etter gammel byggeskikk, tilnærmet det man har kunnet fremskaffe av opplysninger fra denne tiden. Vikinghuset lar seg vanskelig beskrive, men må oppleves! En kveld i Vikinghuset skaper en stemning man sjelden opplever.

I Vikinghuset kan vi dekke til 40 personer.